Jadralno padalstvo je zunanji šport, kar pomeni, da je odvisno od vremenskih, predvsem vetrnih pogojev v naravi. Prva skrb je varnost vseh udeležencev tandemskega poleta, zato si organizator Tandemski poleti Ambrož Mikelj s.p., Lopata 59/A, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator) pridržuje pravico do preložitve ali odpovedi poleta zaradi neustreznih vremenskih razmer.

1. Odgovornost udeleženca

 • Udeleženec tandemskega poleta se zaveže varovati naravno okolje, tako da ne odmetava odpadkov, trga rastlinja ali plaši živali.
 • Vse udeležence poleta se obravnava enakopravno.
 • Do tuje lastnine (prevozno sredstvo, izposojena oprema za izvedbo poleta…) se je udeleženec dolžan vesti odgovorno, tako da je ne poškoduje namerno.
 • V primeru izgube ali namernega poškodovanja tuje lastnine, se udeleženec zaveže poravnati vse nastale stroške popravila ali nakupa nove opreme, tako da takoj plača akontacijo za izgubljeno ali namerno poškodovano tujo lastnino, ki jo določi organizator na osnovi pridobljene cene dobavitelja le-te. Dokončni poračun se izvede po prejemu izgubljene ali namerno poškodovane tuje lastnine.
 • S svojimi dejanji udeleženec ne sme ogrožati sebe ali drugih.
 • Udeleženec ne sme biti pod vplivom alkohola, psihoaktivnih ali drugih opojnih substanc v času izvedbe tandemskega poleta.
 • Udeleženec je dolžan biti ob dogovorjenem času na dogovorjenem mestu. Če udeleženeczamudi dogovorjeni termin (razen v primeru višje sile), se šteje, da je bil tandemski polet izveden.
 • Udeleženec mora upoštevati vsa navodila pilota organizatorja.
 • V primeru kršitev predhodno navedenih odgovornosti se tandemskega poleta ne izvede.

2. Nosečnost in kronične bolezni

 • Udeleženec z naslednjimi stanji ali boleznimije odgovoren le-te sporočiti (povedati) ob postopku rezervacije: nosečnost, srčne bolezni, povišan krvni pritisk, težave s kostmi (npr. osteoporoza, artritis), izpah, epilepsija, nevrološke težave ter funkcionalna oviranost (invalidnost, slepota, gluhost, duševne bolezni). Našteta stanja in bolezni niso nujno ovira za polet. V takih primerih je potreben dodatni posvet z organizatorjem po predhodnem mnenju zdravnika in morebitna prilagoditev izvedbe poleta.

3. Odgovornost organizatorja

 • Udeleženčevi želeni termini tandemskega poleta, navedeni ob rezervaciji, so okvirni.
 • Dokončni termin organizator potrdi udeležencu najmanj en dan pred prvim želenim udeleženčevim terminom izvedbe tandemskega poleta.
 • Organizator predlaga nadomestni termin v primeru neugodnih vremenskih razmer, o čemer seznani udeleženca takoj, ko nastopijo neugodne vremenske razmere, in si s tem pridržuje pravico do spremembe dogovorjenega termina.
 • Predhodna informacija o trajanju izvedbe celotne aktivnosti oz. samega tandemskega poleta je zgolj informativne narave in je približna ocena.
 • Organizator je odgovoren samo za stroške transporta povezanega s tandemskim poletom.

4. Rezervacija

 • Rezervacija tandemskega poleta se lahko opravi preko organizatorjeve spletne strani, elektronske pošte, telefona ali osebno.
 • Rezervacija tandemskega poleta preko organizatorjeve spletne strani je mogoča na način predhodnega plačila.
 • Rezervacija tandemskega poleta preko organizatorjeve elektronske pošte, telefona ali osebno je mogoča na način plačila po predračunu.
 • Rezervacija tandemskega poleta z darilnim bonom je mogoča preko organizatorjeve elektronske pošte, telefona ali osebno.
 • Rezervacija velja kot pogodba, potrdilo o rezervaciji in potrditev seznanitve z vsemi Pogoji poslovanja.

5. Darilni bon

 • Nakup darilnega bona se lahko opravi preko organizatorjeve spletne strani,elektronske pošte, telefona ali osebno na način predhodnega plačila.
 • Vrednosti darilnega bona ni mogoče zahtevati v obliki gotovinskega plačila.
 • Darilni bon velja 1 leto od datuma prejetega plačila, ki je naveden na bonu.

6. Odpoved tandemskega poleta

 • O morebitni odpovedi tandemskega poletaje udeleženec dolžan obvestiti organizatorja.
 • Vse nastale stroške povezane z odpovedjo s strani udeležencanosi udeleženec tandemskega poleta.
 • V primeru odpovedi tandemskega poleta s strani udeleženca veljajo naslednji pogoji:
 • Odpoved do enega tedna pred rezerviranim datumom: povrnjen celoten znesek
 • Odpoved od enega tedna do 48 ur pred rezerviranim datumom: 50,00 EURse zadrži, preostali znesek se povrne
 • Odpoved krajša od 48 ur pred rezerviranim datumom: ni vračila
 • V primeru odpovedi tandemskega poleta s strani s organizatorja (zaradi neustreznih vremenskih pogojev) je povrnjen celoten znesek.

7. Cena

 • Pri rezervaciji velja cena objavljena v Ceniku na spletni strani organizatorja v trenutku potrditve le-te.
 • Cena je navedena v evrih in vključuje DDV.
 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene ter spremembe oz. ukinitve posamezne storitve, kar predhodno pisno objavi na svoji spletni strani. Sprememba začne veljati naslednji dan po objavi.

8. Način plačila

 • Načina plačila sta: predhodno plačilo ali plačilo po izvedenem tandemskem poletu.
 • Predhodno plačilo je možno po predračunu ali preko sistema spletnega plačevanja s kartico (Mastercard, Visa).
 • Plačilo po izvedenem tandemskem poletu je možno z gotovino ali s kartico (Mastercard, Maestro, American Express, V Pay, Visa).
 • Darilni bon je možno plačati po predračunu ali preko sistema spletnega plačevanja s kartico (Mastercard, Visa).
 • Datum plačila tandemskega poleta je datum na katerega organizator prejme plačilo na transakcijski račun.
 • Pri predhodnem plačilu je potrebno na dan poleta predložiti dokazilo o plačilu.

9. Zavarovanje in odgovornost

 • Udeleženec tandemskega poleta je zavarovan samo za čas tandemskega poleta (od vzleta do pristanka) in sicers kombinirano skupno zavarovalno vsoto v višini 1.500.000,00 EUR za škodo povzročeno tretjim osebam, potnikom (udeležencem) in tovoru.
 • Udeleženec je zavezan slediti navodilom pilota organizatorja. V primeru, da udeleženec ne upošteva navodil pilota organizatorja, je organizator oproščen kakršnekoli odgovornosti.
 • Odgovornost vsakega udeleženca je, da ima ustreznozdravstveno zavarovanje, ki krije morebitne bolezni in nesreče za čas pred in po samem tandemskem poletu (pred vzletom in po pristanku).

10. Reklamacija

 • Udeleženec lahko prijavi reklamacijopreko organizatorjeve spletne strani, elektronske pošte, telefona ali osebno.
 • Vsako pritožbo in reklamacijo bo organizator obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.
 • O rezultatu postopka in nadaljnjih korakih bo organizator obvestil udeleženca v skladu z roki, ki so določeni z veljavno zakonodajo.
 • Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja odgovornosti udeleženca (točka 1 Odgovornost udeleženca teh Pogojev poslovanja).

11. Varstvo osebnih podatkov in piškotki

 • Z rezervacijo udeleženec soglaša, da organizator z namenom izpolnjevanja pravic in obveznosti določil splošnih pogojev, zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni in primerni za izpolnitev rezervacije, komunikacijo ter izvedbo tandemskega poleta.
 • Udeleženec odgovarja za resničnost in točnost osebnih podatkov, ki jih posreduje organizatorju.
 • Organizator osebne podatke zbira in obdeluje skladno z veljavnimi določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).
 • Na zahtevo posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki mora organizator dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Zahtevo za izbris osebnih podatkov ali spremembo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s temi pogoji in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) posameznik poda pisno na elektronsko pošto: kumuluspara@gmail.com.
 • Posameznik ima skladno z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) pravico do seznanitve z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ta pravica vključuje pravico vpogleda v njegove osebne podatke pri organizatorju, pravico do posredovanja izpisa zbranih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, njihovo prepisovanje, kopiranje, pravico do posredovanja informacije o obdelovanju njegovih osebnih podatkov in druge pravice skladno z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).
 • Z obiskom, brskanjem in uporabo spletnega mesta posameznik soglaša, da organizator z namenom seznanitve z obiskanostjo svojega spletnega mesta ter izboljševanja vsebin in uporabnosti spletnih strani zbira splošne, neosebne podatke o obisku spletnega mesta, kot so naslov IP, prek katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta, čas dostopa oz. uporabe spletnega mesta, strani oz. vsebine do katerih uporabnik dostopa na spletnem mestu, kraj in država iz katere uporabnik dostopa, ključne besede po katerih uporabnik najde spletni naslov in internetni naslov spletnega mesta napotitelja, s katerega uporabnik dostopi do spletnega mesta organizatorja.

12. Zaščita avtorskih pravic

 • Organizator je izključni lastnik imena, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.
 • Oblikovna zasnova spletne strani in blagovna znamka sta v celoti in izključno last organizatorja.
 • Vse pravice so pridržane.
 • Vse vsebine in storitve, dostopne na spletnih straneh oz. spletnem mestu, ki izvirajo iz avtorskega dela, so zavarovane skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva pravic intelektualne lastnine.
 • V primeru kršitev pravic intelektualne lastnine bo organizatorukrepal skladno z veljavno zakonodajo.

13. Veljavnost

 • Pogoji poslovanja veljajo od 1. 1. 2019 dalje.
 • V kolikor se pogoji poslovanja spremenijo, se spremembe objavijo na spletni strani organizatorja in veljajo naslednji dan po objavi sprememb.